top of page

Kezdőlap > Garancia

Korlátozott  Robotgarancia

 

Mi, a Mamibot Manufacturing USA INC. („MAMIBOT”) garantáljuk az eredeti vevő/vásárló számára, hogy a MAMIBOT Robotic Products („Termék”), kivéve az akkumulátorokat és a fogyó alkatrészeket, két darabig (2) anyag- és gyártási hibáktól mentesek. ) év, hogy a fent említett Robottermékek akkumulátoraira a vásárlás eredeti dátumától számított egy (1) év garancia vonatkozik. Ez a garancia nem ruházható át, és az eredeti vásárlóra korlátozódik, kivéve ha a vonatkozó törvények ezt nem tiltják. Ez a jótállás bizonyos törvényes jogokat biztosít Önnek, és egyéb jogokkal is rendelkezhet, amelyek a helyi törvények szerint változnak. Ha Ön fogyasztóként üzletel, ez a korlátozott garancia nem érinti az Ön törvényes jogait. A Mamibot ProVac robotporszívóra nem vonatkozik ez a garancia.


Kirekesztés


A garancia feltétele a megfelelő telepítés, használat és karbantartás. Ez a garancia automatikusan érvényét veszti, és nem vonatkozik semmilyen MAMIBOT termékre: (a) nem fizették ki időben, (b) nem a MAMIBOT termékspecifikáció és a FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ aktuális kiadása szerint van telepítve és üzemeltetve, (c) rendkívüli igénybevételnek és működési feltételeknek volt kitéve, vagy (d) nem hivatalos eladóktól vásárolták, (e) nem a MAMIBOT által gyártott tartozékok és alkatrészek, beleértve az akkumulátorokat, használata miatt megsérült, (f) nem megfelelő karbantartásból, jogosulatlan javításból eredő hibák, (g) normál kopás (beleértve, de nem kizárólagosan az akkumulátorok kopását), (h) durva vagy nem megfelelő kezelésből vagy használatból eredő hibák, vagy balesetből, helytelen használatból, gondatlanságból eredő hibák , tűz, víz, villámlás vagy egyéb természeti cselekmények, (i) az akkumulátor rövidzárlatának ténye, ha az akkumulátor burkolatának vagy a celláknak a plombája eltört, vagy manipuláció jeleit mutatja, vagy ha az akkumulátort használták felszerelésben (j) szándékos vagy szándékos károkozás, hanyagság vagy hanyagság, (k) a Termék bármely olyan módosítása vagy módosítása, amelyet Ön vagy a MAMIBOT által nem felhatalmazott harmadik fél hajtott végre, ( I) a Termék szállításhoz való megfelelő csomagolásának elmulasztása, (m) szélsőséges vagy külső okok, amelyek ésszerű befolyásunkon kívül esnek.   


ÉS AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKÉBEN A FENTI GARANCIA KIZÁRÓLAG, ÉS MINDEN EGYÉB GARANCIA VAGY FELTÉTELEK HELYETTE, ÉS AZ ÖSSZES GARANCIA, GARANCIA, KIFEJEZETT FORGALMAZÁS, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS KERETÉBEN AZ ELADHATÓSÁGOT, A MEGFELELŐ MINŐSÉGET, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT VAGY NEM JOGSÉRTÉST A MAMIBOT ÉS BESZÁLLÍTÓI KIFEJEZETTEN ELTAGADNAK. A TERMÉKRE VONATKOZÓAN SEMMILYEN SZEMÉLY, CÉG VAGY VÁLLALAT ÁLTAL AKÁR KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIA SEMMILYEN MÁS GARANCIA NEM KÖTELEZŐ A MAMIBOT-RA.


Korlátolt felelősség


A fent meghatározott javítási vagy cserekötelezettségen kívül a MAMIBOT nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, kiadásért vagy kárért, amely a robottermékek telepítéséből, használatából, használatképtelenségéből, eltávolításából vagy cseréjéből ered. A MAMIBOT semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget, akár szerződésszegés, garanciaszegés, jogellenes károkozás, objektív felelősség miatt, sem egyéb következményes, véletlenszerű, különleges vagy példaértékű károkért, ideértve, de nem kizárólagosan, a nyereség- vagy bevételkiesést, a károk elvesztését. bármely más áru vagy kapcsolódó berendezés, vagy bármely kapcsolódó berendezés megsérült, tőkeköltség, helyettesítő termékek, létesítmények vagy szolgáltatások költsége, állásidő költségei vagy az igénylő ügyfeleinek követelései. A MAMIBOT felelőssége a bármely MAMIBOT termékből, abból eredő vagy azzal kapcsolatos veszteségért vagy kárért, a jelen jótállás bármely aspektusából, vagy az itt biztosított termékekért vagy szolgáltatásokért nem haladhatja meg a termék árát. követelésre ad okot.


Ebben a korlátozott jótállásban semmi sem korlátozza vagy zárja ki a MAMIBOT felelősségét gondatlanságból eredő haláleset vagy személyi sérülés, csalárd nyilatkozatok vagy bármely más olyan felelősség tekintetében, amelyet a vonatkozó törvények nem korlátozhatnak vagy kizárhatnak.


A vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékig a MAMIBOT teljes felelőssége korlátozott, a MAMIBOT választása szerint a termék cseréjére vagy javítására, illetve a kifizetett vételár visszatérítésére. 


Garancia megszerzése


Mielőtt követelését közvetlenül a MAMIBOT felé továbbítaná, javítás vagy csere érdekében fel kell vennie a kapcsolatot a helyi eladókkal vagy forgalmazókkal. Abban az esetben, ha nem tud garanciát érvényesíteni a helyi eladóktól vagy forgalmazóktól, kérjük, küldje el az alábbiakat, de nem kizárólagosan: 
1) vásárláskor kiállított számlák, 2) leírások arról, hogyan, hol és mikor fordult elő a probléma, 3) a Termékek hibáit vagy meghibásodását igazoló egyéb bizonyítékok. 
A MAMIBOT nem vállal felelősséget a forgalmazók, kereskedők, ügynökök vagy alkalmazottak egyéb kiterjesztett garanciáiért. 


MAMIBOT MANUFACTURING USA INC.
Orange St. #600, Wilmington, New Castle, 19899, Delaware, USA


2014. június 18. Frissítve 

bottom of page